Introduksjonsbilde

Norsk Landbruksrådgiving Salten ble stiftet 8. april 2008 etter sammenslåing av de tre forsøksringene Salten, Ytre-Salten og Sør-Salten. Vi betjener gårdbrukere som er medlemmer fra kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Pluss noen medlemmer fra andre kommuner.

Vi har kontorsted i Bodø.

Besøksadresse: Moloveien 18, 3 etg (ved småbåthavna / Radisson Blu hotell).

Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø.

Telefon: 913 20 731 Anne Marit Isachsen

E-post: salten@nlr.no 

Siste nytt

Ystekurs på Kjerringøy 19-20. februar

Det er enda mulig å melde seg på ystekurset på Kjerringøy som arrangeres på "Markens grøde"

> Les mer

Kurs i bringbebærdyrking

Vi arrangerer kurs i bringebærdyrking 18. februar med tema "fra A til Å" i produksjonen.

> Les mer

Kurs i marked, design og emballasje

Kurset arrangeres i Bodø torsdag 13. mars fra klokka 10-16. Vi har fire ledige plasser - vær rask ute om du vil være med

> Les mer

Medlemsblad nr 2 i 2014

Bladfaks nr 2 i 2014 inneholder bl.a referat fra årsmøtet som for første gang ble arrangert i nye lokaler i Moloveien 18. Du kan videre se at forslag til kontingent ble vedtatt og valgkomiteens forslag til representanter ble valgt.

> Les mer

Årsmelding 2013 for NLR Salten

Alle interesserte ønskes velkommen i Moloveien 18, 3. etg til årsmøte med fagforedrag og middag.

> Les mer

Bladfaks nr 1 i 2014

I dette nummeret av medlemsbladet Bladfaks kan du lese om Våronnmøtene vi arrangerer sammen med Felleskjøpet og TINE samt innkalling til årsmøtet vårt. I tillegg litt om økologisk landbruk. Og hvor du kan bestille statskontrollerte settepoteter.

> Les mer

Velkommen til VÅRONNMØTER 17-19. februar 2014

Felleskjøpet, TINE og NLR Salten inviterer i fellesskap til tre VÅRONNMØTER i Salten. Vi håper du har mulighet til å komme på ett av møtene våre for å diskutere gras, gjødsel, plantevern, grovforkvalitet, kraftfortilpassing, melkekvalitet, sporer og kvote.

> Les mer

Innkalling til årsmøtet i NLR Salten 27. februar 2014

Årsmøtet avholdes i Bodø torsdag 27. februar. Vi håper medlemmer som har mulighet kommer og blir med på møtet som starter klokka 11. Vi kan friste med kortreist, økologisk middag.

> Les mer

Årsmelding 2012 for NLR Salten

Som tidligere år ble årsmeldingen sendt alle medlemmer pr post sammen med årets første medlemsblad. Tilsammen 23 kg ble levert på postkontoret. Framover sendes alt elektronisk, enten som pdf-filer eller link til hjemmesiden vår. Dersom du ikke kan lese elektronisk post kan du fortsatt gi oss beskjed slik at du får det tilsendt til den vanlige postkassen din.

> Les mer

Medlemsblad 1/2013

Medlemsbladet Bladfaks blir siste nummer som også sendes alle medlemmer i papirutgave.

> Les mer

Innkalling til årsmøte i NLR Salten

Årsmøtet legges til Bodø torsdag 28. februar og starter klokka 12.

> Les mer

Stilling ledig, ny utlysing: Søknadsfrist 15. mars

Vi har ledig stilling som rådgiver og søker etter Landbruksrådgiver i 100 % stilling

> Les mer

Medlemsblad nr 4

Bladfaks nr 4 er nå sendt i posten til alle medlemmer.

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

En grovfôrprøve forteller mye om grovfôrproduksjonen. Med programvaren “surfôrtolken” kan vi hjelpe deg med å bruke grovfôranalysen til å planlegge grovfôrstrategien videre på gården. Målet er å op...

> Les mer

Flere ønsker å supplere blautgjødsla med nitrogen (N) slik at denne kan fungere som ei ”fullgjødsel”. Dette for å gjøre det enklere, i tillegg spare jorda for ei ekstra kjøring. Men er dette en g...

> Les mer

Potetsmak - betyr det noe for valg av hvilken sort vi dyrker?

> Les mer

Line E. Bringe tar her for seg litt om beite til sau; vårbeite, utmarksbeite og høstbeite.

> Les mer

Her omtaler Line E. Bringe de ulike beitemetodene. Videre tar hun for seg planlegging og styring av beiting, og gir tilbeste praktiske råd.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Ally har fått ny formulering, og har framleis off label for grasmark. Dersom du tidlegare har fylt ut ansvarsskjema for Ally 50 ST, må du fylle ut nytt skjema for Ally SX for å kunne bruke denne i ...

> Les mer

12. - 13. november arrangeres den midtnorske landbrukskonferansen Levende Landbruk på Scandic Hell. Det er en samling for mange landbruksorganisasjoner, og det blir både foredrag og kurs.

> Les mer

Medlemmer i Asker, Vestfold, Østfold og Akershus Gartnerlag og NLR Viken og Veksthus deltok på gartnerivandring hos Hanevold Gartneri i Asker tirsdag 6. oktober 2015.

> Les mer

Start med et helgekurs! Vi har fått med oss Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen som kanskje er de beste foreleserne på prosessen med eiendomsoverdragelser i landbruket. Visste du at eit o...

> Les mer

Du kan lese om vårt nye rådgivignstilbud: LNV Arealbruksplan, omgraving av myr, gjødslingsplan, tidligkjøp av gjødsel, elektriske anlegg i driftsbygninger, gardsreportasjer, økonomi og mye mer.. ...

> Les mer